Dịch vụ

GIA CÔNG CHẤN, BẺ GÓC KIM LOẠI TẤM

 

DỊCH VỤ CHẤN, BẺ GÓC KIM LOẠI TẤM Ở VƯƠNG TÙNG

 

MÁY CHẤN BYSTRONIC XACT SMART 160 TỪ THỤY SĨ                                

                                                                                                      

 • Loại máy: Máy chấn thủy lực   
 • Lực chấn: 160 tấn
 • Chiều dài chấn tối đa: 4000m
 • Độ dày vật liệu tối đa: 12mm

 

 

 

 

 

 

MÁY CHẤN AMADA RG-80 TỪ NHẬT BẢN

 

 • Loại máy: Máy chấn thủy lực
 • Lực chấn: 80 tấn
 • Chiều dài chấn tối đa: 2500m
 • Độ dày vật liệu tối đa: 8.0 mm
 • Số Lượng: 3 máy

 

 

 

 

 

 

 

MÁY CHẤN AMADA EG-4010 TỪ NHẬT BẢN

 • Loại máy: Máy chấn thông minh
 • Lực chấn: 40 tấn
 • Chiều dài chấn tối đa: 1050m
 • Độ dày vật liệu tối đa: 3.0 mm
 • Số Lượng: 1 máy