Dịch vụ

GIA CÔNG HÀN KIM LOẠI TẤM

DỊCH VỤ HÀN KIM LOẠI TẠI VƯƠNG TÙNG 

 

ROBOT HÀN FD-B6 CỦA OTC DAIHEN TỪ

NHẬT BẢN

  • Loại máy:  máy hàn tự động.
  • Trục tự do: 6DOFs.
  • Tải trọng: 6kg
  • Lực tối đa 165kN